Winkelwagen

WINKELWAGEN

NL EN

PRIVACY POLICY

De website http://www.aniani.eu/ (hierna onze “website”) wordt aangeboden door Ani Ani B.V. (hierna: “Ani Ani” en “wij”), gevestigd te Oosteinderweg 205 C, 1432 AS Aalsmeer, Nederland.

Indien je privacy gerelateerde vragen hebt, kun je contact met ons op nemen via ons contactformulier.

1. Waarom deze Privacyverklaring?

Ani Ani hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Je persoonlijke gegevens worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  Wij gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Met deze privacy policy willen wij jou, als bezoeker en klant van onze website informeren over wanneer en waarom we jouw persoonsgegevens verwerken en je wijzen op jouw rechten.

Het is mogelijk dat deze privacy policy in de toekomst zal worden aangepast of gewijzigd. Wij hebben de mogelijkheid om deze privacy policy te allen tijde aan te passen. Substantiële wijzigingen zullen wij duidelijk aan jou melden. We raden je aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt je persoonsgegevens?

Wij bepalen alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Daarnaast doen wij een beroep op de verschillende categorieën van verwerkers om jou onze diensten te kunnen aanbieden en om een overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren. Wij delen jouw gegevens met logistieke partners en onze externe dienstverleners zoals onze web development agency, marketing agency, hostingpartner, ons eigen CRM-systeem en met overheidsinstellingen indien wij daartoe verplicht zijn. Wij verplichten verwerkers de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. Een verwerker handelt alleen volgens onze instructies en verwerkt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn. Wij verkopen je gegevens nooit aan onze verwerkers of andere derde partijen.

Daarnaast zijn op onze website zogenaamde “share buttons” opgenomen om onze producten te kunnen delen op sociale netwerken. Graag verwijzen we naar de privacy verklaringen van Facebooken Twitter om te zien wat zij met jouw gegevens doen. Hier oefenen wij geen invloed op uit en deze verklaringen kunnen regelmatig onderhevig zijn aan wijzigingen. Ditzelfde geldt voor andere hyperlinks die je op onze website zou kunnen terugvinden.

3. Op welke grondslag worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de privacywetgeving, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Op basis van de uitvoering van een overeenkomst met jou;

 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;

 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven; of

 • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming.

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken en verzamelen enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (geslacht, naam, voornaam, adres, inloggegevens);

 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);

 • Betalingsgegevens (bankrekeningnummer);

 • Elektronische identificatiegegevens en technische gegevens (IP-adres en apparaattype).

Indien je een account aanmaakt of een bestelling plaatst op onze website, verschaf je zelf de persoonsgegevens aan Ani Ani. Je kunt op deze manier een zekere controle uitoefenen. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de website en de functionaliteiten van de website.

5. Doel van de verwerking

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om je als gebruiker van de website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate je intensiever gebruik maakt van de website en onze onlinedienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend de voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking, het versturen van nieuwsbrieven en serviceberichten;

 • Bescherming tegen fraude en overtredingen; en

 • Gepersonaliseerde gebruikservaring, marketing, reclame en nieuwsbrief indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken.

 • Statistische doeleinden

Deze persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik. Wij hebben juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behouden wijn zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk op te schorten of te annuleren indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Daarnaast gebruiken wij cookies om jou als bezoeker van de website en als klant te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om je technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal of een "winkelwagentje") en om eventuele fouten op de website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor bovenstaande doeleinden noodzakelijk is.

6. Jouw rechten

Wanneer wij jouw gegevens verwerken heb je verschillende rechten waar je een beroep op kunt doen. Je hebt het recht om inzage van jouw gegevens te verzoeken, rectificatie, verwijderen van jouw persoonsgegevens, beperking en bezwaar van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en het intrekken van je toestemming. Een aantal van deze rechten kun je zelf uitoefenen indien je een account hebt op onze website. Overige verzoeken kun je indienen via ons contactformulier. Wij zullen jouw verzoek binnen één maand behandelen.

6.1 Recht op inzage en rectificatie

Je hebt het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden en de ontvangers van de persoonsgegevens.

6.2 Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens

Je kan beroep doen op het recht om je gegevens te wissen wanneer:

 • Jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;

 • Je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;

 • Bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;

 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

 • Jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

6.3 Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verzoeken. Dit houdt in dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet mogen gebruiken:

 • Gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en je verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;

 • Wanneer wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden;

 • Gedurende de periode die wij nodig hebben om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

6.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen.

6.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

6.6 Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Wanneer je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan horen wij dit graag van je, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Je kunt een klacht indienen over onze werkwijze bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 9 juli 2018.